ข้อมูลโรงเรียน บ้านสันต้นขาม

บ้านสันต้นขาม

บ้านสันต้นขาม

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านสันต้นขาม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านสันต้นขาม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 4 4
รวม 0 4 4

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 1 2 1
ป.2 5 4 9 1
ป.3 5 4 9 1
ป.4 7 2 9 1
ป.5 2 1 3 1
ป.6 2 2 4 1
อ.2 3 3 6 1
อ.3 3 2 5 1
รวม 28 19 47 8