ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยแม่เลี่ยม

บ้านห้วยแม่เลี่ยม

บ้านห้วยแม่เลี่ยม ม.ล.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ็๊HUAIMAELIAM

9 ม.3
ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านห้วยแม่เลี่ยม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยแม่เลี่ยม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 6 8
พนักงานราชการ 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 2 1 3
รวม 5 9 14

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 17 23 40 2
ป.2 11 22 33 2
ป.3 15 8 23 1
ป.4 24 13 37 2
ป.5 6 7 13 1
ป.6 8 12 20 1
ม.1 5 10 15 1
ม.2 15 3 18 1
ม.3 6 3 9 1
อ.2 20 14 34 2
อ.3 23 23 46 2
รวม 150 138 288 16