ข้อมูลโรงเรียน บ้านเวียงเดิม

บ้านเวียงเดิม

บ้านเวียงเดิม วด

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://wdcr.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านเวียงเดิม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านเวียงเดิม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 3 11 14
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
อื่นๆ 0 1 1
รวม 5 16 21

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 10 14 1
ป.2 7 4 11 1
ป.3 7 2 9 1
ป.4 6 11 17 1
ป.5 9 4 13 1
ป.6 8 3 11 1
ม.1 6 5 11 1
ม.2 7 6 13 1
ม.3 5 4 9 1
อ.1 1 4 5 1
อ.2 2 4 6 1
อ.3 5 4 9 1
รวม 67 61 128 12