ข้อมูลโรงเรียน บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 4 10 14
ลูกจ้างประจำ 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 5 15 20

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 4 15 1
ป.2 11 12 23 1
ป.3 13 7 20 1
ป.4 16 10 26 1
ป.5 16 9 25 1
ป.6 26 10 36 1
ม.1 16 8 24 1
ม.2 11 6 17 1
ม.3 11 4 15 1
อ.2 15 9 24 1
อ.3 2 4 6 1
รวม 148 83 231 11