ข้อมูลโรงเรียน บ้านดอน

บ้านดอน

บ้านดอน

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านดอน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านดอน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 4 9 13
ครูอัตราจ้าง 3 1 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 8 11 19

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 11 21 1
ป.2 8 13 21 1
ป.3 10 7 17 1
ป.4 12 6 18 1
ป.5 14 8 22 1
ป.6 10 9 19 1
ม.1 11 8 19 1
ม.2 4 10 14 1
ม.3 5 6 11 1
อ.2 7 6 13 1
อ.3 10 7 17 1
รวม 101 91 192 11