ข้อมูลโรงเรียน บ้านถ้ำผาตอง

บ้านถ้ำผาตอง

บ้านถ้ำผาตอง ผต

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://tampatong.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านถ้ำผาตอง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านถ้ำผาตอง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 2 3
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 4 5

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 6 10 1
ป.2 4 5 9 1
ป.3 6 4 10 1
ป.4 4 14 18 1
ป.5 9 1 10 1
ป.6 5 3 8 1
รวม 32 33 65 6