ข้อมูลโรงเรียน บ้านน้ำลัด

บ้านน้ำลัด

บ้านน้ำลัด น.ล.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Namlad School

62/1
ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053-150110

เบอร์โทรศัพท์ : 053-150110

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : -

เกี่ยวกับบ้านน้ำลัด

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านน้ำลัด

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 9 11
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 3 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 5 14 19

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 23 12 35 1
ป.2 21 17 38 1
ป.3 13 22 35 1
ป.4 15 18 33 1
ป.5 14 14 28 1
ป.6 22 19 41 2
อ.2 8 8 16 1
อ.3 10 13 23 1
รวม 126 123 249 9