ข้อมูลโรงเรียน ร่องเบ้อวิทยา

ร่องเบ้อวิทยา

ร่องเบ้อวิทยา

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับร่องเบ้อวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ร่องเบ้อวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 2 2
รวม 0 2 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 14 7 21 1
ป.2 9 9 18 1
ป.3 10 12 22 1
ป.4 6 13 19 1
ป.5 11 8 19 1
ป.6 8 11 19 1
อ.3 13 19 32 2
รวม 71 79 150 8