ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยขี้เหล็ก

บ้านห้วยขี้เหล็ก

บ้านห้วยขี้เหล็ก หขล

ชื่อภาษาอังกฤษ : BanHuaikhilek

หมู่ 1 บ้านห้วยขี้เหล็ก
ตำบล*ป่าซาง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://banhuaikhilek.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านห้วยขี้เหล็ก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยขี้เหล็ก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 2 4
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 3 5 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 9 5 14 1
ป.3 5 6 11 1
ป.4 4 6 10 1
ป.5 7 8 15 1
ป.6 3 2 5 1
รวม 28 27 55 5