ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) อ.ล.

ชื่อภาษาอังกฤษ : anubanhonglee

196 หมู่ 2
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053716115

เบอร์โทรศัพท์ : 053716115

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://3scr1.net

เกี่ยวกับอนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 11 12
พนักงานราชการ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 3
ครูอัตราจ้าง 1 4 5
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 19 23

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 15 18 33 2
ป.2 15 21 36 2
ป.3 19 23 42 2
ป.4 27 21 48 2
ป.5 25 14 39 2
ป.6 23 29 52 2
อ.2 12 6 18 1
อ.3 12 10 22 1
รวม 148 142 290 14