ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลเวียงชัย

อนุบาลเวียงชัย

อนุบาลเวียงชัย อวช

ชื่อภาษาอังกฤษ :

148 หมู่ 4
ตำบล*เวียงชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. -

เบอร์โทรศัพท์ : -

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : -

เกี่ยวกับอนุบาลเวียงชัย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเวียงชัย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 9 10
ครูอัตราจ้าง 0 4 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 15 16

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 13 9 22 1
ป.2 15 18 33 1
ป.3 16 14 30 1
ป.4 15 19 34 1
ป.5 19 14 33 1
ป.6 20 15 35 1
อ.2 9 7 16 1
อ.3 9 9 18 1
รวม 116 105 221 8