ข้อมูลโรงเรียน บ้านดงป่าเหมี้ยง

บ้านดงป่าเหมี้ยง

บ้านดงป่าเหมี้ยง ด.ป.ม.

ชื่อภาษาอังกฤษ :

20 หมู่ 10 บ้านดงป่าเหมี้ยง
ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0615641929

เบอร์โทรศัพท์ : 0615641929

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://dpmcr.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านดงป่าเหมี้ยง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านดงป่าเหมี้ยง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 5 7

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 1 4 1
ป.2 2 1 3 1
ป.3 1 0 1 1
ป.4 2 5 7 1
ป.5 2 2 4 1
ป.6 5 3 8 1
อ.2 2 1 3 1
อ.3 2 4 6 1
รวม 19 17 36 8