ข้อมูลโรงเรียน บ้านดงป่าเหมี้ยง

บ้านดงป่าเหมี้ยง

บ้านดงป่าเหมี้ยง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านดงป่าเหมี้ยง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านดงป่าเหมี้ยง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 3 4
ครูอัตราจ้าง 2 1 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 5 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 1 2 1
ป.2 2 0 2 1
ป.3 4 6 10 1
ป.4 2 1 3 1
ป.5 5 3 8 1
ป.6 3 1 4 1
อ.2 4 4 8 1
อ.3 3 2 5 1
รวม 24 18 42 8