ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยขี้เหล็ก

บ้านห้วยขี้เหล็ก

บ้านห้วยขี้เหล็ก

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านห้วยขี้เหล็ก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยขี้เหล็ก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 2 3
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 5 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 10 5 15 1
ป.3 6 6 12 1
ป.4 4 6 10 1
ป.5 7 8 15 1
ป.6 3 2 5 1
รวม 30 27 57 5