ข้อมูลโรงเรียน ดอยลานพิทยา

ดอยลานพิทยา

ดอยลานพิทยา ด.พ.

ชื่อภาษาอังกฤษ :

27
ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053-694048

เบอร์โทรศัพท์ : 053-694048

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับดอยลานพิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ดอยลานพิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 5 8 13
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 8 11 19

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 4 11 1
ป.2 6 2 8 1
ป.3 5 8 13 1
ป.4 6 3 9 1
ป.5 7 10 17 1
ป.6 4 4 8 1
ม.1 8 6 14 1
ม.2 5 6 11 1
ม.3 1 6 7 1
อ.2 7 6 13 1
อ.3 4 8 12 1
รวม 60 63 123 11