ข้อมูลโรงเรียน บ้านท่าสาย

บ้านท่าสาย

บ้านท่าสาย ท.ส.

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านท่าสาย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านท่าสาย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 2 3
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 5 6

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 7 14 1
ป.2 4 7 11 1
ป.3 2 4 6 1
ป.4 2 2 4 1
ป.5 3 1 4 1
ป.6 5 3 8 1
อ.2 5 8 13 1
อ.3 8 4 12 1
รวม 36 36 72 8