ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) อบล.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Anubannanglae School

395 หมู่ 5
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053705847

เบอร์โทรศัพท์ : 053705847

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 1 2
ข้าราชการครู 2 14 16
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
รวม 3 16 19

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 35 23 58 2
ป.2 26 26 52 2
ป.3 24 24 48 2
ป.4 25 28 53 2
ป.5 18 10 28 2
ป.6 25 27 52 2
อ.1 14 15 29 1
อ.2 21 16 37 2
อ.3 11 25 36 2
รวม 199 194 393 17