ข้อมูลโรงเรียน บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) นต

ชื่อภาษาอังกฤษ :

49 หมู่ 7
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://namtokpatthana.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 3 4
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
รวม 2 6 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 8 5 13 1
ป.2 4 1 5 1
ป.3 1 4 5 1
ป.4 4 6 10 1
ป.5 1 3 4 1
ป.6 1 3 4 1
อ.1 5 1 6 1
อ.2 4 3 7 1
อ.3 2 0 2 1
รวม 30 26 56 9