ข้อมูลโรงเรียน บ้านทุ่งหลวง

บ้านทุ่งหลวง

บ้านทุ่งหลวง ทล.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Thungluang School

147 หมู่14
ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053737431

เบอร์โทรศัพท์ : 053737431

เบอร์แฟ็ก : 053737431

เว็บไซต์ : https://toongluang.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านทุ่งหลวง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านทุ่งหลวง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 7 8
พนักงานราชการ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
อื่นๆ 0 1 1
รวม 4 10 14

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 10 8 18 1
ป.2 13 11 24 1
ป.3 13 6 19 1
ป.4 14 5 19 1
ป.5 7 6 13 1
ป.6 10 11 21 1
อ.2 7 3 10 1
อ.3 7 8 15 1
รวม 81 58 139 8