ข้อมูลโรงเรียน บ้านริมลาว

บ้านริมลาว

บ้านริมลาว

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านริมลาว

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านริมลาว

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 3 5
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 0 2 2
รวม 4 6 10

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 21 9 30 1
ป.2 6 14 20 1
ป.3 8 6 14 1
ป.4 8 6 14 1
ป.5 2 6 8 1
ป.6 4 4 8 1
อ.2 9 6 15 1
อ.3 8 6 14 1
รวม 66 57 123 8