ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยแม่เลี่ยม

บ้านห้วยแม่เลี่ยม

บ้านห้วยแม่เลี่ยม

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านห้วยแม่เลี่ยม

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยแม่เลี่ยม

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 5 13 18
พนักงานราชการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 2 1 3
รวม 9 16 25

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 14 29 43 2
ป.2 14 10 24 1
ป.3 25 16 41 2
ป.4 10 7 17 1
ป.5 8 8 16 1
ป.6 5 15 20 1
ม.1 15 2 17 1
ม.2 8 4 12 1
ม.3 3 9 12 1
อ.2 25 25 50 2
อ.3 19 20 39 1
รวม 146 145 291 14