ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลดงมหาวัน

อนุบาลดงมหาวัน

อนุบาลดงมหาวัน ดมว.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Anuban Dongmahawan school

192 หมู่ 12 บ้านใหม่มหาวัน ตำบล : ดงมหาวัน อำเภอ : เวียงเชียงรุ้ง จังหวัด : เชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053172126

เบอร์โทรศัพท์ : 053172126

เบอร์แฟ็ก : 053172126

เว็บไซต์ : http://dongmahawan.ac.th/

เกี่ยวกับอนุบาลดงมหาวัน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลดงมหาวัน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 4 6 10
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 8 8 16

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 19 24 43 2
ป.2 18 12 30 1
ป.3 24 21 45 2
ป.4 15 15 30 1
ป.5 14 13 27 1
ป.6 10 11 21 1
อ.2 8 8 16 2
อ.3 11 6 17 1
รวม 119 110 229 11