ข้อมูลโรงเรียน บ้านเวียงชัย

บ้านเวียงชัย

บ้านเวียงชัย บวช

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://banwiangchai.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านเวียงชัย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านเวียงชัย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 3 3
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 1 4 5

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 3 8 1
ป.2 6 9 15 1
ป.3 2 4 6 1
ป.4 9 8 17 1
ป.5 4 9 13 1
ป.6 8 4 12 1
รวม 34 37 71 6