ข้อมูลโรงเรียน บ้านจอเจริญ

บ้านจอเจริญ

บ้านจอเจริญ

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านจอเจริญ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านจอเจริญ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ข้าราชการครู 1 5 6
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
รวม 2 6 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 7 12 19 1
ป.3 4 12 16 1
ป.4 9 4 13 1
ป.5 7 6 13 1
ป.6 6 4 10 1
อ.3 9 6 15 1
รวม 42 44 86 6