ข้อมูลโรงเรียน บ้านโล๊ะป่าห้า

บ้านโล๊ะป่าห้า

บ้านโล๊ะป่าห้า ลป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban laopaha school

149 ม.7
ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0828968269

เบอร์โทรศัพท์ : 0828968269

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://lopaha.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านโล๊ะป่าห้า

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโล๊ะป่าห้า

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 8 10
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
รวม 4 10 14

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 6 13 1
ป.2 9 4 13 1
ป.3 6 5 11 1
ป.4 5 5 10 1
ป.5 7 4 11 1
ป.6 7 6 13 1
อ.1 6 9 15 1
อ.2 2 7 9 1
อ.3 8 6 14 1
รวม 57 52 109 9