ข้อมูลโรงเรียน บ้านโล๊ะป่าห้า

บ้านโล๊ะป่าห้า

บ้านโล๊ะป่าห้า ลป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban laopaha school

149 ม.7
ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0828968269

เบอร์โทรศัพท์ : 0828968269

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านโล๊ะป่าห้า

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโล๊ะป่าห้า

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 6 8
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 8 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 4 8 1
ป.2 6 4 10 1
ป.3 7 7 14 1
ป.4 10 7 17 1
ป.5 6 6 12 1
ป.6 10 8 18 1
อ.1 6 8 14 1
อ.2 9 4 13 1
อ.3 11 5 16 1
รวม 69 53 122 9