ข้อมูลโรงเรียน บ้านนางแล

บ้านนางแล

บ้านนางแล น.ล.

ชื่อภาษาอังกฤษ : bannanglae

183
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0871750339

เบอร์โทรศัพท์ : 0871750339

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านนางแล

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านนางแล

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 8 10
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
อื่นๆ 1 4 5
รวม 5 13 18

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 14 12 26 1
ป.3 5 5 10 1
ป.4 6 10 16 1
ป.5 8 5 13 1
ป.6 8 3 11 1
อ.2 9 2 11 1
อ.3 8 5 13 1
รวม 58 42 100 7