ข้อมูลโรงเรียน บ้านถ้ำผาตอง

บ้านถ้ำผาตอง

บ้านถ้ำผาตอง

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านถ้ำผาตอง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านถ้ำผาตอง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 3 4
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 5 7

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 5 4 9 1
ป.3 3 12 15 1
ป.4 9 2 11 1
ป.5 5 4 9 1
ป.6 5 4 9 1
รวม 27 26 53 5