ข้อมูลโรงเรียน ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา

ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา

ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา -

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 3 5
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 3 5 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 6 11 1
ป.2 7 2 9 1
ป.3 9 5 14 1
ป.4 9 10 19 1
ป.5 6 6 12 1
ป.6 2 6 8 1
อ.2 3 8 11 1
อ.3 4 2 6 1
รวม 45 45 90 8