ข้อมูลโรงเรียน บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 2 3
ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 3
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
รวม 2 7 9

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 6 7 1
ป.2 4 6 10 1
ป.3 1 3 4 1
ป.4 2 3 5 1
ป.5 5 3 8 1
ป.6 5 2 7 1
อ.1 2 0 2 1
อ.2 5 4 9 1
อ.3 1 1 2 1
รวม 26 28 54 9