ข้อมูลโรงเรียน บ้านน้ำลัด

บ้านน้ำลัด

บ้านน้ำลัด น.ล.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Namlad School

62/1
ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053-150110

เบอร์โทรศัพท์ : 053-150110

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : -

เกี่ยวกับบ้านน้ำลัด

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านน้ำลัด

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 8 10
ครูอัตราจ้าง 1 4 5
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 5 13 18

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 18 22 40 2
ป.2 13 23 36 1
ป.3 17 17 34 1
ป.4 17 15 32 1
ป.5 26 24 50 2
ป.6 17 12 29 1
อ.2 11 13 24 1
อ.3 15 10 25 1
รวม 134 136 270 10