ข้อมูลโรงเรียน บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) นต

ชื่อภาษาอังกฤษ :

49 หมู่ 7
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://namtokpatthana.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 1 2 3
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 2
ครูอัตราจ้าง 0 3 3
รวม 2 6 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 2 6 1
ป.2 1 4 5 1
ป.3 4 6 10 1
ป.4 1 3 4 1
ป.5 1 3 4 1
ป.6 5 3 8 1
อ.1 3 2 5 1
อ.2 1 0 1 1
อ.3 6 4 10 1
รวม 26 27 53 9
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon