ข้อมูลโรงเรียน เวียงเชียงรุ้งวิทยา

เวียงเชียงรุ้งวิทยา

เวียงเชียงรุ้งวิทยา

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับเวียงเชียงรุ้งวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน เวียงเชียงรุ้งวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 6 8
ครูอัตราจ้าง 0 3 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 3 10 13

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 1 4 1
ป.2 7 11 18 1
ป.3 5 4 9 1
ป.4 1 6 7 1
ป.5 3 4 7 1
ป.6 8 9 17 1
ม.1 7 4 11 1
ม.2 8 5 13 1
ม.3 7 9 16 1
อ.2 7 3 10 1
อ.3 5 4 9 1
รวม 61 60 121 11