ข้อมูลโรงเรียน บ้านนางแล

บ้านนางแล

บ้านนางแล น.ล.

ชื่อภาษาอังกฤษ : bannanglae

183
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0871750339

เบอร์โทรศัพท์ : 0871750339

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านนางแล

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านนางแล

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 8 10
ครูอัตราจ้าง 1 3 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
อื่นๆ 4 7 11
รวม 9 18 27

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 10 17 1
ป.2 12 11 23 1
ป.3 5 4 9 1
ป.4 5 12 17 1
ป.5 8 6 14 1
ป.6 8 3 11 1
อ.1 6 4 10 1
อ.2 11 3 14 1
อ.3 8 6 14 1
รวม 70 59 129 9