ข้อมูลโรงเรียน แม่มอญวิทยา

แม่มอญวิทยา

แม่มอญวิทยา

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับแม่มอญวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน แม่มอญวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 2 2
รวม 0 2 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 16 18 34 1
ป.3 12 17 29 1
ป.4 9 10 19 1
ป.5 4 12 16 1
ป.6 7 8 15 1
ม.2 8 4 12 1
ม.3 12 7 19 1
อ.3 16 13 29 1
รวม 84 89 173 8