ข้อมูลโรงเรียน บ้านหนองหม้อ

บ้านหนองหม้อ

บ้านหนองหม้อ นม.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bannongmor

160
ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053673793

เบอร์โทรศัพท์ : 053673793

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://nmschoolcr1.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านหนองหม้อ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองหม้อ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 2 6 8
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
รวม 2 9 11

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 9 7 16 1
ป.2 9 9 18 1
ป.3 10 5 15 1
ป.4 7 14 21 1
ป.5 12 12 24 1
ป.6 11 7 18 1
อ.2 6 2 8 1
อ.3 9 3 12 1
รวม 73 59 132 8