ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยหมากเอียก

บ้านห้วยหมากเอียก

บ้านห้วยหมากเอียก หมอ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Huaimarkiek

141 หมู่ 14 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : http://www.markiek.ac.th

เกี่ยวกับบ้านห้วยหมากเอียก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยหมากเอียก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 5 5 10
ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 3
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 8 8 16

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 10 14 1
ป.2 8 12 20 1
ป.3 13 9 22 1
ป.4 8 7 15 1
ป.5 4 8 12 1
ป.6 17 12 29 1
ม.1 10 11 21 1
ม.2 8 10 18 1
ม.3 8 8 16 1
รวม 80 87 167 9