ข้อมูลโรงเรียน บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ส.ค.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bansankhong school (chiangraijaroonrat)

บ้านสันโค้ง
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053711017

เบอร์โทรศัพท์ : 053711017

เบอร์แฟ็ก : 053716690

เว็บไซต์ : www.bskcr.ac.th

เกี่ยวกับบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
รวม 0 2 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 13 10 23 1
ป.2 187 166 353 7
ป.3 212 172 384 7
ป.4 188 173 361 7
ป.5 205 188 393 7
ป.6 197 178 375 7
อ.3 71 66 137 5
รวม 1073 953 2026 41