ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยทรายขาว

บ้านห้วยทรายขาว

บ้านห้วยทรายขาว

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านห้วยทรายขาว

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยทรายขาว

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
พนักงานราชการ 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
รวม 1 1 2

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 2 7 1
ป.2 2 6 8 1
ป.3 3 4 7 1
ป.4 8 2 10 1
ป.5 4 3 7 1
ป.6 7 5 12 1
อ.3 6 5 11 1
รวม 35 27 62 7