ข้อมูลโรงเรียน แม่ยาววิทยา

แม่ยาววิทยา

แม่ยาววิทยา

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับแม่ยาววิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน แม่ยาววิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ข้าราชการครู 0 1 1
รวม 0 1 1

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 16 11 27 1
ป.3 16 13 29 1
ป.4 13 10 23 1
ป.5 10 15 25 1
ป.6 11 13 24 1
ม.1 13 9 22 1
ม.2 45 25 70 2
ม.3 29 44 73 2
อ.3 7 7 14 1
รวม 160 147 307 11