ข้อมูลโรงเรียน บ้านห้วยชมภู

บ้านห้วยชมภู

บ้านห้วยชมภู ห.ช.ภ.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Huaichomphu School

319
ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านห้วยชมภู

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านห้วยชมภู

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 5 6 11
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 5 8 13

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 4 15 1
ป.2 4 3 7 1
ป.3 3 5 8 1
ป.4 5 5 10 1
ป.5 5 4 9 1
ป.6 11 7 18 1
ม.1 8 5 13 1
ม.2 11 6 17 1
ม.3 9 6 15 1
อ.2 7 1 8 1
อ.3 5 3 8 1
รวม 79 49 128 11