ข้อมูลโรงเรียน บ้านโป่งพระบาท

บ้านโป่งพระบาท

บ้านโป่งพระบาท ppb

ชื่อภาษาอังกฤษ : pongprabath

263 หมู่ที่ 6
ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านโป่งพระบาท

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่งพระบาท

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 8 8
พนักงานราชการ 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 7 7
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 17 18

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.4 9 9 18 1
ป.5 13 13 26 1
ป.6 11 11 22 1
รวม 33 33 66 3