ข้อมูลโรงเรียน บ้านโล๊ะป่าห้า

บ้านโล๊ะป่าห้า

บ้านโล๊ะป่าห้า ลป

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban laopaha school

149 ม.7
ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0828968269

เบอร์โทรศัพท์ : 0828968269

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://lopaha.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านโล๊ะป่าห้า

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโล๊ะป่าห้า

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 7 9
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 9 13

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 9 4 13 1
ป.2 6 7 13 1
ป.3 5 4 9 1
ป.4 7 4 11 1
ป.5 7 6 13 1
ป.6 10 8 18 1
อ.1 3 8 11 1
อ.2 8 6 14 1
อ.3 7 7 14 1
รวม 62 54 116 9