ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลห้วยสัก

อนุบาลห้วยสัก

อนุบาลห้วยสัก อหส.

ชื่อภาษาอังกฤษ :

ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://ahsschool.ac.th/

เกี่ยวกับอนุบาลห้วยสัก

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลห้วยสัก

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 1 1
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 5 5
พนักงานราชการ 0 1 1
รวม 1 7 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 7 6 13 1
ป.2 13 11 24 1
ป.3 13 11 24 1
ป.4 12 8 20 1
ป.5 7 10 17 1
ป.6 6 12 18 1
อ.2 7 3 10 1
อ.3 11 7 18 1
รวม 76 68 144 8