ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลหัวฝาย

อนุบาลหัวฝาย

อนุบาลหัวฝาย หฝ.

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับอนุบาลหัวฝาย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลหัวฝาย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
1 0 1
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 3 11 14
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
ครูอัตราจ้าง 0 3 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 19 23

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 21 20 41 2
ป.2 31 29 60 2
ป.3 26 20 46 2
ป.4 30 25 55 2
ป.5 23 11 34 1
ป.6 23 13 36 1
อ.1 7 9 16 1
อ.2 20 14 34 2
อ.3 11 14 25 1
รวม 192 155 347 14
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon