ข้อมูลโรงเรียน ห้วยพลูพิทยา

ห้วยพลูพิทยา

ห้วยพลูพิทยา ห.พ.

ชื่อภาษาอังกฤษ :

329 หมู่ 1
ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053712467

เบอร์โทรศัพท์ : 053712467

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://hpschool.ac.th/

เกี่ยวกับห้วยพลูพิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ห้วยพลูพิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 3 8 11
ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 3
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
อื่นๆ 0 1 1
รวม 5 13 18

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 13 19 32 1
ป.2 16 17 33 1
ป.3 11 7 18 1
ป.4 15 18 33 1
ป.5 9 3 12 1
ป.6 10 8 18 1
อ.1 8 5 13 1
อ.2 13 2 15 1
อ.3 8 6 14 1
รวม 103 85 188 9