ข้อมูลโรงเรียน บ้านโป่งน้ำร้อน

บ้านโป่งน้ำร้อน

บ้านโป่งน้ำร้อน

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านโป่งน้ำร้อน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่งน้ำร้อน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 7 8
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 9 11

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 4 8 1
ป.2 5 6 11 1
ป.3 3 3 6 1
ป.4 4 4 8 1
ป.5 5 4 9 1
ป.6 4 0 4 1
ม.1 3 5 8 1
ม.2 4 6 10 1
ม.3 5 0 5 1
อ.3 2 3 5 1
รวม 39 35 74 10