ข้อมูลโรงเรียน บ้านนางแล

บ้านนางแล

บ้านนางแล น.ล.

ชื่อภาษาอังกฤษ : bannanglae

183
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0871750339

เบอร์โทรศัพท์ : 0871750339

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านนางแล

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านนางแล

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 7 9
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
อื่นๆ 1 4 5
รวม 5 12 17

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 14 12 26 1
ป.2 5 5 10 1
ป.3 6 9 15 1
ป.4 8 5 13 1
ป.5 8 2 10 1
ป.6 7 4 11 1
อ.1 9 1 10 1
อ.2 7 3 10 1
อ.3 4 12 16 1
รวม 68 53 121 9