ข้อมูลโรงเรียน ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ

ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ

ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 0 3 3

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.2 0 1 1 1
ป.5 3 0 3 1
ป.6 1 3 4 1
รวม 4 4 8 3