ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) อ.ล.

ชื่อภาษาอังกฤษ : anubanhonglee

196 หมู่ 2
ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053716115

เบอร์โทรศัพท์ : 053716115

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://3scr1.net

เกี่ยวกับอนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 12 13
พนักงานราชการ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 3 4
ครูอัตราจ้าง 1 4 5
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 2 2 4
รวม 6 23 29

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 15 19 34 2
ป.2 19 22 41 2
ป.3 27 22 49 2
ป.4 25 13 38 2
ป.5 21 27 48 2
ป.6 14 18 32 1
อ.2 9 11 20 1
อ.3 9 12 21 1
รวม 139 144 283 13