ข้อมูลโรงเรียน บ้านหนองหม้อ

บ้านหนองหม้อ

บ้านหนองหม้อ นม.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bannongmor

160
ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053673793

เบอร์โทรศัพท์ : 053673793

เบอร์แฟ็ก : 053673793

เว็บไซต์ : https://nmschoolcr1.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านหนองหม้อ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองหม้อ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 2 7 9
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
รวม 2 10 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 12 8 20 1
ป.2 5 7 12 1
ป.3 11 9 20 1
ป.4 9 4 13 1
ป.5 6 14 20 1
ป.6 10 11 21 1
อ.2 3 2 5 1
อ.3 7 2 9 1
รวม 63 57 120 8