ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่าก๊อ

บ้านป่าก๊อ

บ้านป่าก๊อ ป.ก.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Ban Pakho

90 หมู่ 22
ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0984289614

เบอร์โทรศัพท์ : 0984289614

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านป่าก๊อ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่าก๊อ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 2 3 5
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 0 1
รวม 4 6 10

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 8 11 1
ป.2 6 1 7 1
ป.3 6 4 10 1
ป.4 4 4 8 1
ป.5 5 4 9 1
ป.6 9 5 14 1
อ.2 3 3 6 1
อ.3 3 3 6 1
รวม 39 32 71 8